PROGRAM

DYREKTOR - Paulina Surowiec
ZASTĘPCA DYREKTORA- Beata Mroczek 

KLASA 3 - LATKOW - Joanna Jusino

KLASA PRZEDSZKOLNA  - Joanna Jusino

ZERÓWKA  Irena Kunicka/ Marta Pankowska

KLASA 1 Beata Mroczek

KLASA 2  -  Magdalena Moranda

KLASA 3  - Justyna Pankowska

KLASA 4  -  Aneta Lacerte

KLASA 5  -  Beata Glazowska

KLASA 6 - Katarzyna Dudało

KLASA 7  - Monika Fabijanowski

KLASA 9 Poziom 3 - Zenon Podpora  

KLASA DOROSŁYCH  -  

MATH KANGAROO - Paulina Surowiec