EGZAMIN WLCE

COMPREHENSIVE EXAMINATION IN POLISH 

Warunki przystąpienia do egzaminu 

1. W egzaminie mogą wziąś udział tylko szkoły zrzeszone w Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce.

2. Uczniowie urodzeni w Polsce, którzy przybyli do USA po ukończeniu 5 klasy, muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 3 lata.

3. Uczniowie urodzeni w USA muszą uczęszczać do szkoły polonijnej w USA przez przynajmniej 8 lat.

4. Do egzaminu mogą przystąpić tylko uczniowie, którzy ukończyli junior high school (8 klasę w amerykańskiej szkole) lub są już w high school (w szkole średniej).

5. Uczniowie zmieniający szkołę polonijną muszą w nowej szkole przedstawić wszystkie świadectwa z poprzednich szkół polonijnych.

6. Uczniowie przybyli z Polski w czasie uczęszczanie do szkoły średniej muszą przedstawić świadectwa szkolne z ostatnich 3 lat. 

7.  Wszystkie dokumenty dostarczone przez szkoły polonijne dla każdego ucznia przystępującego do egazminu muszą być wypełnione po angielsku: nazwa szkoły polonijnej, nazwa, adres i nazwisko guidance counselor lub dyrektora szkoły amerykańskiej oraz w której klasie jest uczeń. Należy dołączyć dyplom ukończenia szkoły polonijnej TYLKO w j. angielskim lub trzy ostatnie świadectwa w j. angielskim. Kopie wszystkich dokumentów powinny być przechowywane w każdej szkole.

8. Egzamin ustny powinien być przeprowadzony najpóżniej do dwóch tygodni przed egzaminem pisemnym.

9. Uczniowie mogą przystępować do egzaminu 4 razy zaczynając już od  9 klasy szkoły amerykańskiej. Mogą wybrać najwyższy wynik. Za każdym razem musi być dostarczony nowy zestaw dokumentów oraz uiszczona wymagana opłata.

10. Dyrektor szkoły jest legalnie odpowiedzialny za wiarygodność dokumentów oraz zobowiązany jest do potwierdzenia spełnienia powyższych warunków na osobnej deklaracji.

11. Egzamin trwa 3 godziny. Każdy uczeń MUSI przyjść na egzamin z ID (dokument ze zdjęciem, np. szkolne ID, paszport, zielona karta, etc.) oraz z długopisem. Szkoła powinna wysłać reprezentanta, który będzie odpowiedzialny za swoich uczniów.