Witamy w naszej szkole!

“Tu jest ojczyzny duch, który nas trzyma,

Złączonych w jedność ramieniem olbrzyma;

Tu jest ojczyzny duch, którego ciało

Z nas się poczęło i w nas będzie trwało!”

                                       Maria Konopnicka

Szkoła Języka Polskiego im. Marii Konopnickiej jest niezależną, niedochodową organizacją edukacyjną.

W naszej szkole uczymy języka polskiego, historii i geografii. Tutaj pielęgnujemy polską kulturę i polskie tradycje. Oprócz zajęć klasowych, nasi uczniowie biorą udział w paradzie Pułaskiego, Dniu Niepodległości Polski, Jasełkach, Dniu Rodziny, a na Dzień Babci i Dziadka można ich usłyszeć w lokalnym radio. Organizujemy również piknik szkolny na koniec roku szkonego oraz różnego rodzaju wycieczki szkone.

Szkoła Języka Polskiego im. Marii Konopnickiej oferuje klasy dla uczniów w wieku od 3 do 18 lat. 

Na zajęcia zapraszamy do jednej z dwóch placówek: